ceník | Svatební salon Romance Kladno

Ceník – svatební servis

svatební šaty 1900 Kč – 5 900 Kč
pánské obleky od 1400 Kč
šaty pro družičky od 350 Kč
šaty pro mládence od 600 Kč
závoje od 250 Kč
ozdoby na auto od 200 Kč
rukavičky od 100 Kč
peleríny od 300 Kč
klobouky od 300 Kč
čelenky,věnečky vlasové ozdoby od 100 Kč

AKCE

Šaty na VĚNEČKY A TANEČNÍ 2023

Objednávání :

Vždy je nutné se předem telefonicky objednat,abychom se mohli plně věnovat pouze Vám.

Milé nevěsty,

dovolujeme si Vám oznámit, že i náš svatební salon se připojuje ke stále většímu počtu svatebních salonů po celé ČR a rozhodli

jsme se zavést od 2.2.2017

Poplatek za zkoušení svatebních šatů.

Výše poplatku je stanovena na 300,- za první započatou hodinu zkoušení a dále na 150,-  za každou další započatou ½ hodinu zkoušení.

V případě zamluvení svatebních šatů v našem svatebním salonu nebude poplatek účtován a těm nevěstám, které se nerozhodnou ihned a poplatek zaplatí, bude poskytnuta lhůta 3 měsíce, aby si u nás šaty vybraly a poplatek jim byl odečten ze zálohy na objednané šaty. Zaplacený poplatek není přenosný a lze jej odečíst pouze v případě uzavření smlouvy na svatební šaty v našem svatebním salonu a to ve lhůtě do 3 měsíců od zaplacení poplatku.

Prohlašujeme, že zavedení výše uvedeného poplatku rozhodně není snahou sv. salonů o obohacení, ale je pouze snahou bránit se stále více rozmáhajícímu fenoménu, kdy si některé nevěsty vyzkouší mnohdy zbytečně 10 ks a více svatebních šatů.

Svatebním salonům však po takovém zkoušení vznikají nemalé náklady spojené s vyčištěním a opravou svatebních šatů ( čistící prostředky, energie, práce švadlen apod.). Zároveň s každým tímto čištěním a opravami dochází k opotřebení a snížení hodnoty svatebních šatů.

Nově zavedený poplatek bude tedy sloužit k úhradě výše uvedených nákladů.

Na závěr nám dovolte vyjádřit přesvědčení, že zavedení tohoto poplatku povede v konečném důsledku ke zkvalitnění služeb poskytovaných svatebními salony, které budou mít zároveň více času věnovat se právě Vám, nevěstám, které máte o naše služby opravdový zájem.

Děkujeme za pochopení.

Váš svatební salon.

GDPR

Subjekt Monika Sacherová-svatební studio Romance,Doberská 13,Kladno,IČO : 60594527 zpracovává  osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek:

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení,
  • poštovní adresa,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt
  • číslo OP
  1. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zpracování smlouvy o pronájmu svatebních šatů,obleků,svatebních doplňků a věcí souvisejících se svatebním obřadem 

  1. Doba zpracování osobních údajů je:

Na dobu 10 let ( v souvislosti se zákonem o účetniství )

  1. Osobní údaje nejsou poskytnuty třetím osobám:

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Směrnice o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí na provozovně